DRNOVSKÁ, Adéla. Společnost nad Sázavou [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65155. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav zobrazování. Vedoucí práce Zdeněk Makovský.
Uložit do Citace PRO