BABKA, Tomáš. REVITALIZACE AREÁLU BÝVALÉHO ZAHRADNICTVÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI STARÁ LÍŠEŇ V BRNĚ [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65163. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Karel Havliš.

Uložit do Citace PRO