LICHTNEROVÁ, Eliška. OBNOVA CENTRA MĚSTA MIKULOV - Společenské a kulturní centrum [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65165. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Karel Havliš.

Uložit do Citace PRO