BĚLICA, Ondřej. Bunker pneumaticon [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-09-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65166. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Barbora Ponešová.
Uložit do Citace PRO