KUZNETCOVA, Anna. Stavba v krajině – expoziční skleník [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-25]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65168. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Hana Urbášková.
Uložit do Citace PRO