SELNAROVÁ, Elisabeth. Obnova struktury městské zástavby v historickém centru Strážnice [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65170. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péče. Vedoucí práce Ivo Boháč.
Uložit do Citace PRO