ŠEVČÍKOVÁ, Veronika. Dostavba objektů určených pro FA a FaVU VUT Brno v areálu Údolní [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65175. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav zobrazování. Vedoucí práce Zdeněk Makovský.

Uložit do Citace PRO