JURÁŠ, Ján. Za zrkadlom slovenskej identity [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65179. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jan Mléčka.

Uložit do Citace PRO