DORŇÁKOVÁ, Monika. Společnost nad Sázavou [online]. Brno [cit. 2023-03-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65180. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Vítězslav Nový.

Uložit do Citace PRO