NOVOTNÝ, Ondřej. ResPublica /Civitas Socialis – Vize Křídla [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65181. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Vítězslav Nový.
Uložit do Citace PRO