BAJBÁROVÁ, Lenka. Komparace Mezinárodních účetních standardů a národní účetní legislativy ČR [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6519. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Alena Kocmanová.

Uložit do Citace PRO