TROJANOVÁ, Kristýna. Fenomén města a místa [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-01-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65193. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Kristek,, Jan Kristek,, Jan.

Uložit do Citace PRO