TROJANOVÁ, Kristýna. Fenomén města a místa [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65193. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Kristek,, Jan Kristek,, Jan.
Uložit do Citace PRO