BALAŠČÁKOVÁ, Petra. Stavba v krajině - Winery [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65194. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Hana Urbášková.

Uložit do Citace PRO