PEKLANSKÝ, Matúš. Petržalka a budúcnosť panelových sídlisk [online]. Brno, 2018 [cit. 2022-10-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65202. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jan Mléčka.

Uložit do Citace PRO