ILDŽA, Lukáš. ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65204. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Vítězslav Nový.

Uložit do Citace PRO