BURYŠEK, Adam. Možnosti úpravy osobního vozidla pro řízení osobou tělesně postiženou [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6521. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce František Rasch.
Uložit do Citace PRO