ZAPLETAL, Ondřej. Rozpoznávání obrazů konvolučními neuronovými sítěmi - základní koncepty [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-08-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65219. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Karel Horák.

Uložit do Citace PRO