KOBATH, Martin. Zpracování obrazu a automatické řešení křížovek [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65227. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Ilona Janáková.
Uložit do Citace PRO