JAŠEK, Michal. Analýza komory diferenciálního čerpání EREM pomocí systému Cosmos FloWorks [online]. Brno, 2009 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6523. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologie. Vedoucí práce Jiří Maxa.

Uložit do Citace PRO