HOFEREK, Martin. Řízení proporcionálního hydraulického ventilu [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65234. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Libor Veselý.
Uložit do Citace PRO