KREJČÍ, Jakub. Snímač kondenzované vlhkosti [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65241. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí techniky. Vedoucí práce Petr Beneš.
Uložit do Citace PRO