GRYGAR, Josef. Návrh a realizace modulu optického přijímače pro VLC aplikace [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-10-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65251. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Aleš Dobesch.
Uložit do Citace PRO