HABROVEC, Lukáš. Komunita venkova - Horní Loučky, Dolní Loučky, Střemchoví [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65253. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorby. Vedoucí práce Jiří Marek.
Uložit do Citace PRO