STEJSKAL, Jiří. Analýza rychlostních a tlakových polí kapaliny, využitím křivočarých souřadnic [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65257. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce František Pochylý.
Uložit do Citace PRO