FILO, Karol. REVITALIZACE A PROSTOROVÁ KULTIVACE PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA V MIKULOVĚ [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-09-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65276. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav urbanismu. Vedoucí práce Karel Havliš.

Uložit do Citace PRO