KELBLER, Petr. Optická linka pro přenos vysokofrekvenčního signálu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65284. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Petr Drexler.
Uložit do Citace PRO