KÁŇA, Vojtěch. Automatizované měření charakteristik dvojbranů v DC, AC a časové oblasti [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65293. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektroniky. Vedoucí práce Roman Šotner.
Uložit do Citace PRO