HESKOVÁ, Helena. Příprava a vlastnosti oxidu wolframového vrstev zhotovených sol-gel procesem [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-09-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65307. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petr Dzik.
Uložit do Citace PRO