ŠŤASTNÁ, Martina. Negativní vliv tzv. "raw" potravin z hlediska možné mikrobiální kontaminace [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65325. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Andrea Němcová.
Uložit do Citace PRO