VÁCLAVÍK, Tomáš. Návrh a dispoziční uspořádání vysokotlaké čerpací stanice [online]. Brno, 2009 [cit. 2021-01-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6533. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Vladimír Habán.
Uložit do Citace PRO