SOLDÁN, Josef. Výroba krytu dmychadla [online]. Brno, 2017 [cit. 2022-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65348. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Michaela Císařová.

Uložit do Citace PRO