URBIŠ, Jakub. CVD grafenový sensor relativní vlhkosti měřený v atmosférických podmínkách a podmínkách vakua [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-12-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65349. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Bartošík.
Uložit do Citace PRO