MACURKOV, Viktria. Pdn­ hydrogely funguj­c­ na principu ­zen©ho uvolovn­ [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65352. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. stav fyzikln­ a spotebn­ chemie. Vedoucí práce Romana Kratochvílová.

Uložit do Citace PRO