DRÁBKOVÁ, Kateřina. Biopolymery produkované halofilními bakteriemi a jejich role ve stresové odpovědi prokaryotických buněk [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65359. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Stanislav Obruča.

Uložit do Citace PRO