HÁJEK, Jan. Návrh a efektivní propagace Elektronického obchodu [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6536. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Zuzana Němcová.
Uložit do Citace PRO