GAŠPAR, Petr. Strategie Elektronického obchodu firmy [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6537. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Zuzana Němcová.
Uložit do Citace PRO