RÁRA, Michael. Matematika pro elektromagnetismus [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65370. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Miroslav Doupovec.
Uložit do Citace PRO