BYSTRIANSKA, Emília. Vyluhovatelnost kovů z geopolymerů při použití různých vyluhovacích medií [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-02-07]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65371. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jan Koplík.

Uložit do Citace PRO