VÁVROVÁ, Alžběta. Optimalizace stanovení fázového složení portlandského slínku [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-01-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65372. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Jiří Másilko.

Uložit do Citace PRO