ŠIDÓ, Balázs. Sledování pohybu objektů v obrazovém signálu [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65379. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Přinosil.
Uložit do Citace PRO