DUŠENKOVÁ, Alica. Optimalizace mikroreologických technik pro charakterizaci biopolymerních gelů [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65385. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Petr Sedláček.
Uložit do Citace PRO