KLEMENTOVÁ, Tereza. Fázová separace ve zředěných roztocích polymerů a tenzidů [online]. Brno, 2017 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65386. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Filip Mravec.

Uložit do Citace PRO