BÁRTOVÁ, Adéla. Stanovení hyaluronanů elektromigračními metodami [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65393. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Veronika Řezáčová.
Uložit do Citace PRO