KÖNIGSMARKOVÁ, Kristýna. Ekotoxicita léčiv snižujících hladinu cholesterolu v krvi [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65397. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Helena Zlámalová Gargošová.
Uložit do Citace PRO