ZINKOVSKA, Natalia. Příprava a charakterizace kosmetických emulzí s příměsí aktivních látek [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-04-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65406. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Jiří Smilek.
Uložit do Citace PRO