HIMR, Daniel. Řešení nelineárních hydraulických sítí [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6541. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce František Pochylý.

Uložit do Citace PRO