ŠEVNINA, Marija Vladimirovna. Mechanické vlastnosti skleněných vláken [online]. Brno, 2018 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65414. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálů. Vedoucí práce Vladimír Čech.

Uložit do Citace PRO