MIKULOVÁ, Aneta. Management informační bezpečnosti ve zdravotnickém zařízení [online]. Brno, 2011 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/6542. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Petr Sedlák.

Uložit do Citace PRO