NOVOTNÁ, Petra. Analýza vysokofrekvenčních EKG signálů a mechano-elektrické vazby u izolovaného srdce [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-5-8]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65444. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jakub Hejč.
Uložit do Citace PRO