BĚLEHRÁDEK, Stanislav. Modelování dynamiky buněčných kolonií [online]. Brno, 2017 [cit. 2021-6-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/65445. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Karel Sedlář.
Uložit do Citace PRO